دلت را بِتِکان ...

اشتباهاتت وقتی افتاد روی زمین ، بگذار همانجا بماند !

فقط از لابه لای اشتباه‌هایت ، یک تجربه را بیرون بکش، قاب کن و بزن به دیوار دلت!


اشتباه کردن اشتباه نیست ، در اشتباه ماندنּ ا

دلت را بِتِکان ...

اشتباهاتت وقتی افتاد روی زمین ، بگذار همانجا بماند !

فقط از لابه لای اشتباه‌هایت ، یک تجربه را بیرون بکش، قاب کن و بزن به دیوار دلت!

اشتباه کردن اشتباه نیست ، در اشتباه ماندنּ اشتباه است !

👤 فروغ فرخزاد

💫 @Asheghaneh