✅جملات تاکیدی

🔹هر چه بیشتر عاشق خودم می‌شوم اطرافیانم بیشتر به من احترام میگذارند

🔹شغلی بهتر از تصورم در تقدیرم است و به زودی وارد زندگی‌ام می‌شود

🔹به لطف خداوند مشتریهای فراوان به سمتم می‌آیند

🔹عشق الهی هم اکنون در من سرگرم کار است برای رسیدن به آرزوهایم

🔹هم اکنون همه‌ی مشکلات ازدواجم از بین می‌رود

❣❣ @Asheghaneh