‏+دلگیرم

- از کی؟

+ از همونی که زندگیمو ازم گرفت..

- از اونی که زندگیتو ازت گرفته نباید دلگیر باشی که.. باید متنفر باشی

+ نمیتونم!

- چرا؟

+ چون دلم پیشش گیره : )😔✋

❤ @Asheghaneh ❄