.

تجربه کن همه آدمای دیگه رو

محاله کسی رو تو حساس باشه

تنگ میشه دلت واسه همین طعنه هام

کسی تو رو بیشتر از من میخواست باشه

من میرم تو بمو

هر چی بود بینمونو فراموش کن

اصن بعد من

یه بند با مرد و زن حرف بزن

بخند بلند به من

دل نبند ببند جفت چشماتو رویه من

بعده من کی تعصب داره روو تو

عوض نمیکنه با دنیا یه تاره موتو

میجنگه با همه آدما واسه حفظه آبروتو

#اشوان_🌷