همیشه همینطور نمی‌ماند

یک روز که تصورش را نمی کنی

جایی که در خواب هم ندیده ای

لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی‌کنی

و تازه رها شده ای از بند آرزو

از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد

چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی

چیزی ارزشمند تر و دلپذیر تر !

مطمئن باش

در چنین روزی

خوشحالتر خواهی بود

🍃🌸 @Asheghaneh