شما درونتان یک برکه از عشق دارید؛

هنگامی که احساس بدبختی می کنید،

هنگامی که در مشکلات سقوط می کنید،

در آن برکه غسل کنید.

خود را در برکه عشق طراوت دهید،

آن برکه همیشه آنجاست.

اگر هرروز عیب هایتان را دراین برکه بشویید

همیشه زلال باقی خواهید ماند.

" سیذارتا "

💕 @Asheghaneh