💗از خدا میخوام

⭐با یه حس خوب

💗با نوری از جنس امید

⭐️با دلی غرق شادی

💗و با قلبی سرشار از آرامش

⭐️امشب بخوابید

💗تا فردا با کلی انرژی

⭐️از خواب بیدار بشید

💗شبتون خوش و در پناه حق

❤ @Asheghaneh ❄

  دانلود ویدئو