❇️برای اینکه شگفت انگیزترین روز زندگی تان را مشاهده و احساس کنید میتوانید از قبل برای کل آن روزتان از خداوند سپاسگزاری کنید.

برای اینکه روزی شگفت انگیز داشته باشید ، به سادگی باید از قبل در باره برنامه های آن روزتان بیاندیشید و از خداوند سپاسگزاری کنید که هر یک از این برنامه‌ها به خوبی پیش میرود. به خداوند اعتماد کنید و نگران هیچ چیز نباشید 🙏

💎 @Asheghaneh