امــــــــروز
 با همه ی دنـیــــــــا
قهــــــرم ...
امــــــا ...
تــــــــــو صدایــــــم کــن ...
بـــــــــــخــــــــــــدا
بـرمـی گـــــــــــــردم 😔✋💔💔


💔 Asheghaneh 💔

امــــــــروز

با همه ی دنـیــــــــا

قهــــــرم ...

امــــــا ...

تــــــــــو صدایــــــم کــن ...

بـــــــــــخــــــــــــدا

بـرمـی گـــــــــــــردم 😔✋💔💔

💔 @Asheghaneh 💔