از این جمعه تا جمعه آینده ( ۷ روزه)

🔴🔴🔥ثروتمند شوید🔥🔴🔴

مرحوم واعظ ؛

👈 این دعا در خواب به من رسید و از #عالم‌غیب است

👈 هر کس آن را #جمعه بخواند قسم میخورم تا جمعه آینده مال فراوان به او رسد

👈 اگر #شرایط رعایت شود و نتیجه نداد مرا لعن کند

👈📛 به ۱۲ نفر مومن دادم و به #گنج رسیدند

دعا را در مفاتیح آنلاین بخوانید👇

🌍مشاهـده دعـا🌍