ﺳﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﮔﻔﺖ : ﻋﻤﻮ ﺍﺯﻡ گل ﻣﯿﺨﺮﯼ؟

ﻣﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻤﺎ ﯾﻪ ﭘﻨﭻ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ عمو ﻫﻤﺸﻮ ﺑﺪﻩ ...

.

.

.

.

.

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ :

ﻋﻤﻮ ﮔﻮﻩ ﻧﺨﻮﺭ ﺷﺎﺧﻪ ﺍﯼ هَف ﺗﻮﻣﻨﻩ !! 😐😭

➖➖➖➖➖➖➖

با ما باشید 😂

‏پسر خالم ی عکس با سیگار اینستا گذاشته

زیرشم نوشته دود میکنم و از این حرفا...🚬

کامنت گذاشتم: زِررر نزن ، برم ب بابات بگم؟

23 میس کال تو 3 دقیقه باور نکردنیه 🤔😂

➖➖➖➖➖➖➖

با ما باشید 😜