°•❀آرامش آسمان شب سهم قلبتان

•°❀و خداوند روشنى ِ بى خاموشِ

°•❀تمام لحظه هایتان باشد

•°❀در این ساعات پایانی شب

°•❀آرزو دارم

•°❀غیر از خدا

°•❀محتاج کسی نشوید

°•❁شب پاییزیتون بخیر❁•°

@asheghaneh