و تنها راه لذت بردن‌از زندگی‌ت‌اینه که بتونی‌خوب

و عمیق‌ پذیرای‌این‌ باشی‌که زندگی‌یک

جریان‌و فرآیند است نه رسیدن‌به یک مقصد اصولاً

اونایی‌خوشحال‌اند "که منتظر زندگی‌نیستن‌، بلکه"

هر آن‌‌در لحظه، "خوب زندگی می‌کنند"🌱

💎 @Asheghaneh