فرمولی که با آن به هدف می‌رسیم :

۱. تصمیم بگیرید دقیقا چه می‌خواهید

۲. بنویسید

۳. یه ضرب‌الاجل برای هدف تعیین کنید

۴. از هر چه فکر می‌کنید برای رسیدن به هدفتان ضروری است فهرستی تهیه کنید

۵. فهرست را در قالب برنامه سازمان‌دهی کنید

۶. فورا بر اساس برنامه عمل کنید

۷. هر روز تصمیم بگیرید چه کاری انجام بدهید که شما را به سوی هدفتان نزدیک می‌کند.

💎 @Asheghaneh