✨✨✨✨

خدا مدام تو را صدا می‌زند.

صدای او در پرتوِ خورشیدِ صبحگاهی به گوش می‌رسد.

پنبه را از گوش‌هایت بیرون بیاور

و با موسیقی صدای او زندگی را به رقص آور.

هرسپیده‌دمی،

لبخندِ روشنِ خداوند است به روی زندگی.

هرطلوعی، فرصتی‌ست تازه برای ما،

که بیدار شویم،

از نو به دنیا بیاییم و بدین‌سان،

مدام خود را بیافرینیم.

سلاااااااام

صبحتون بخیر و شادی

🍃 @asheghaneh