✨✨✨✨

🔅اگر الان عرق بریزی، خیلی بهتره تا اینکه چند سال بعد اشک بریزی!

🔅اگر الان واسه هدف هات بیدار بمونی، خیلی بهتره تا اینکه چند سال بعد از غم و قصه خوابت نبره!

🔅اگر الان درد و رنج تنهایی رو بچشی، خیلی بهتره تا اینکه چند سال بعد همه تنهات بذارن.

🔅اگر به این اگرها فکر کنی، اتفاقات قشنگ هم به زودی در خونت رو میزنن.

💫 @Asheghaneh