اونکه تو بش میگی قطره، واسه مورچه سیلابه.. از دید خودتون به مشکلات دیگران نگاه نکنید و بگید چیزی نیست.. ظرفیت ادما باهم خیلی فرق داره

شُحره

@TALanGOR