برای خلق فردایتان، از امشب، بیش از آنکه به خواب روید، به پیشواز آن روید و به خاطر لحظات خوب شکرگزار باشید. آنچه را که میخواهید به گونه‌ای دیگر باشد، در ذهنتان اجرا کنید؛ به همان شکلی که مطلوب نظرتان است. درحالیکه به خواب میروید بگویید "من عمیق میخوابم و سرشار از انرژی برمیخیزم. فردا زیباترین روز زندگی من خواهد بود.

♥♥@Asheghaneh