💫

هر پادشاهی ابتدا یک نوزاد بوده...

هر ساختمانی ابتدا فقط یک طرح روی کاغذ بوده...

مهم نیست امروز کجایی...!؟

مهم اینه که فردا کجا خواهی بود...!؟

یادت باشد

هر کس در زندگی خود یک کوه اورست دارد که سرانجام یک روز باید به آن صعود کند...!!!

زمین خوردی!؟

عیبی ندارد...

برخیز...!!!

نگذار زمین به جاذبه اش ببالد...

سر به دو زانوی غم فرو مبر،

سرت را بالا بگیر...

قدرت دستانی که به سویت دراز شده از یاد برده ای!!؟؟

کوله بارت ریخت!؟

عیبی ندارد...

سبک باشی راحتتر اوج میگیری...

عاشق لحظه لحظه زندگی ات باش..

🥀 @Asheghaneh