✨✨✨✨

اگر فریاد بزنی

به صدایت گوش می‌دهند

و اگر آرام بگویی

به حرفت گوش می‌دهند!

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را!

این باران است که

باعث رشد گل ها می شود

نه رعد و برق!!!؟

❣ @Asheghaneh