🌻🌻🌻🌻

💫انگیزشی:

فیزیک دان‌ها میگن :

بال زدن یک سنجاقک وسط صحرای آفریقا باعث به وجود آمدن طوفان وسط اقیانوس اطلس میشه…

کوچکترین چیزها می‌توانند اتفاق‌های بزرگ را به وجود بیاورند

پس ما هم می‌تونیم با تغییر در افکار و باور و با انرژی مثبتمون در هر نقطه از جهان غوغایی به وجود بیاریم...

قانون زندگی٬ قانون باورهاست

بزرگان زاده نمی‌شوند٬ بلکه ساخته می‌شوند..

🍁 @Asheghaneh