از نژاد چشمه باش،

بگذار آدمها تا

می توانند سنگ باشند،

مهم این است که تو

جاری باشی و از آنها بگذری...

خوشبخت کسی هست

که شکوه رفتارش آفریننده‌ی

لبخند بر لب‌های دیگران باشد.

❣❣ @Asheghaneh

  دانلود ویدئو