🎯سست‌ترین کلمه "شانس" است، به امید آن نباش
محکم‌ترین کلمه "پشتکار" است، آن را داشته باش
سالم‌ترین کلمه "سلامتی" است، به آن اهمیت بده
شایع‌ترین کلمه "شهرت" است، دنبالش نرو. 
💎 Asheghaneh

🎯سست‌ترین کلمه "شانس" است، به امید آن نباش

محکم‌ترین کلمه "پشتکار" است، آن را داشته باش

سالم‌ترین کلمه "سلامتی" است، به آن اهمیت بده

شایع‌ترین کلمه "شهرت" است، دنبالش نرو.

💎 @Asheghaneh