ﺑﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﺑــﻐــﺾ ﻟﻌﻨﺘــﯽ ﻗــﺴـﻢ . ﻧﻮﺑـﺖ " ﮔﺮﯾـﻪ"

ﺍﻭﻧـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺍﺫﯾــﺘﻢ ﮐــﺮﺩﻥ ﻣﯿــﺮﺳـﻪ...

☜کرکره پایین√! تا اطلاع ثانوی زندگیم ♣️ تعطیل است →↓←حوصله هیچکس را ندارم♪حتی خودم!

❉ یه دلِ پــر ❉

❂ یه شیشه الْکــل ❂

✁ خـــداحافِظ دَرکـل ...😔🥀

💔 @Asheghaneh 💔