💐☘برایت یک بغل مریم
که مستش
میشوی هردم
برایت سفره ای ساده
حلال و پاک و آماده 
برایت یک غزل احساس
دوبیتی های عطریاس
برایت هر 
چه خوبی هست
صمیمانه دعا کردم 
💐☘ دوشنبه تون شاد وزیبا

❤ Asheghaneh ❄

💐☘برایت یک بغل مریم

که مستش

میشوی هردم

برایت سفره ای ساده

حلال و پاک و آماده

برایت یک غزل احساس

دوبیتی های عطریاس

برایت هر

چه خوبی هست

صمیمانه دعا کردم

💐☘ دوشنبه تون شاد وزیبا

❤ @Asheghaneh ❄