🎞

تا حالا شده از یه زن برای خودت بت بسازی؟

دیگه توی همچین عشقی چیزی به اسم “زشت و ناپسند” وجود نداره.

هر چیزی که اون بین رخ بده مثل عبادت میمونه.

📽 ماه تلخ

❤ @Asheghaneh ❄