🌺🌸🌸🌺

وقتی دعا میکنی،

دعای تو از این جهان خارج میشود و به جایی میرود که هیچ زمانی نیست.

دعایت به قبل از پیدایش عالم میرود.

دعایت به آنجا که دارند تقدیرت را مینویسند میرود.

و تقدیر نویس مهربان عالم تقدیرت را با توجه به دعایت مینویسد.

دکتر الهی قمشه ای

و چقدر مولانا زیبا میگه:

گر در طلب گوهر کانی، کانی / گر در هوس لقمه نانی، نانی

این نکتهء رمز اگر بدانی، دانی / هر چیز که در جستن آنی، آنی..

💞 @Asheghaneh