✨✨✨✨

من یاد گرفته ام برایِ موفق شدن ، هر ثانیه در حالِ تلاش باشم .

یاد گرفته ام از هیچ کس جز خودم توقعی نداشته باشم .

یاد گرفته ام در نهایتِ سختی و مشکلات هم بجنگم و امیدوار باشم .

یاد گرفته ام که هیچ لذتی بالاتر از خوبی هایِ بی توقع نیست .

و من خوب خواهم بود ، حتی اگر همه ی جهان بد باشند ،

و من امیدوار خواهم بود ، حتی اگر یاس و نومیدی ، بر پیکره ی عالم ، سایه گسترده باشد .

و من موفق خواهم شد ، حتی اگر تمامِ جهان بگویند ؛ ممکن نیست ...

من نقطه ی پرگارِ دنیایِ خودم هستم ،

این منم که تعیین می کنم فردای من چگونه خواهد بود !

#نرگس_صرافیان_طوفان‌

🍂@asheghaneh