"♚مــــــــرگ که خبر نمیکنه...

یهـــــــو دیدے

دیگــه " نیســـتم"

روے سنگ قبرم بنویسید...

سرگذشتش از درگذشتش غمگین تر بود..

نــــقــطـــــه . ســـــــر قـــبـــر ..

💔 @asheghaneh 💔