گاهی شیطان،

روی سجاده نگهت میداره،

و بهت فرصتِ عبادت میده...

تا تبدیلِت کنه به یه آدم متکبّر

که بقیه رو ریز می بینه❗

اینجا اولِ مرز سقوطه

مراقب باشیم ...

از عبادت مغرور نشیم و به

دیگران به چشم بی دین نگاه نکنیم.

💎 @Asheghaneh