زمستان  از راه رسید❄️☃
بیایید با هم قدرى مهربان تر باشیم 
و یک فنجان چای محّبت
با هم بنوشیم و بدانیم
مهربانیهایمان هرچه پررنگ تر بهتر

دومین روز زمستانیتون بخیر"☕️

❤ Asheghaneh ❄

زمستان از راه رسید❄☃

بیایید با هم قدرى مهربان تر باشیم

و یک فنجان چای محّبت

با هم بنوشیم و بدانیم

مهربانیهایمان هرچه پررنگ تر بهتر

دومین روز زمستانیتون بخیر"☕

❤ @Asheghaneh ❄