برای داشتن لبهایی زیبا 
از کلمات پرمحبت استفاده کنید.
برای داشتن چشمهای زیبا 
دنبال خوبیهای آدمها بگردید.
برای داشتن هیکل زیبا و متناسب 
غذایتان را با فقرا تقسیم کنید!
و برای اینکه دوست داشتنی و
نوران

برای داشتن لبهایی زیبا

از کلمات پرمحبت استفاده کنید.

برای داشتن چشمهای زیبا

دنبال خوبیهای آدمها بگردید.

برای داشتن هیکل زیبا و متناسب

غذایتان را با فقرا تقسیم کنید!

و برای اینکه دوست داشتنی و

نورانی باشید عشق را در

همه جا، جاری کنید زیرا

عشق پالایش می دهد.

🆔 @Asheghaneh