🍃🌸🌸🍃

امروز هم کائنات در خدمت من هستند، خدایاشکرت.

با تو بودن ، مرا شایسته ی بهترین روابط میکند.

در کنار تو ، بهترین و صمیمانه ترین لحظات را در زندگی ام تجربه میکنم.

در کنار تو زندگی من هر روز بهتر از دیروز میشود و از این بابت سپاسگزارم

تویی که لنگر آرامش را در من ایجاد کردی ،شکرت

تو بهترین کسی هستی که اگر وابسته ات شدیم، دیگر نیازی به وابستگی به هیچ مخلوقی را نداریم ...

صبحتون به عشق❤

❣ @Asheghaneh