زنبور هیچ گاه تخریب نمیکند.

آنچه را که نیاز دارد جمع آوری میکند،

اما به روشی استادانه و با چنان مهارتی که شکل گل کاملا دست نخورده باقی بماند.

بگونه‌ای زندگی کن

که به هیچ کس آسیب نرسانی.

سازنده، ملاحظه گر و هنرمندانه زندگی کن.

با حساسیت و ظرافت زندگی کن

و هیچ گاه دلبسته نشو...

از تجارب زندگی لذت ببر...

از تمام گلهای زندگی لذت ببر...

اما روان باش و در هیچ جایی توقف نکن

تا به خدا برسی...

👤 اشو

متفاوت بخوانید👇

♥♥@asheghaneh