🎯تسلیم نخواهم شد!

زندگی می‌کنم

برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند

من فرصتی برای بودن دارم،

پس ساکت نمی‌نشینم

می‌گذارم همه بدانند که من با تمام توانایی‌ها و کاستی‌ها، شاهکار زندگی خود هستم

کافی‌ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه‌های آینده زندگی کنم

چون رویاهایم آنجاست

و من فقط یک بار فرصت زندگی کردن را دارم.

💎 @Asheghaneh