هر آدمی میاد تو زندگیمون یه جایی

برای خودش باز میکنه حتی برای یه روز

وقتی میره جاش خالی میشه

این جاهای خالی همینطوری میمونه تو مغز

آدم این خیلی نامردی که بقیه فکر

این حفره هایی که درست میکنن نیستن ...!

❤ @Asheghaneh ❄