خوبِ من اولین دوشنبه زمستونت بخیر
دائما صبحِ سحرخیز و دل‌انگیزت بخیر
خنـــده بِنشـیند به روىِ صــورتت
لحظـــه‌ى خوب و دل آویزت بخیر

سلام صبحتون بخیر و شادی


💔 Asheghaneh 💔

خوبِ من اولین دوشنبه زمستونت بخیر

دائما صبحِ سحرخیز و دل‌انگیزت بخیر

خنـــده بِنشـیند به روىِ صــورتت

لحظـــه‌ى خوب و دل آویزت بخیر

سلام صبحتون بخیر و شادی

💔 @Asheghaneh 💔