من تعادل را در طبیعت جست‌وجو می‌کنم

اگر احساس آزردگی خاطر، کلافگی، استرس یا خشم می‌کنید،

به حالت طبیعی خود بازگردید؛

حالتی که با دنیا همسویی دارد.

رفتن به طبیعت به شما کمک می‌کند تا بدن و ذهنتان را آرام سازید.

در طبیعت هیچ خشمی وجود ندارد.

طبیعت صبور است و مهربان.

همه چیز در طبیعت به خوبی جریان دارد...

برای همین منظور در طبیعت به مراقبه سکوت بپردازید تا از انرژی های قدرتمند آب درخت نور و حتی باد و وزش آن سود ببرید

اگر چشمان خود را به زیباییها باز کنید

انرژی فوق العاده را خواهید دید و حس خواهید کرد..

🍃🌺 @Asheghaneh