یکی ازم خوست حلالش کنم

کسی که بهترین روزای عمرمو حرامش کرده بودم

پس حلالش نمیکنم

آخه خیلی جاها به درد خیلیا خوردیم

ولی خیلی دردامونو از همون خیلیا خوردیم

آخه رو هرکی دست گذاشتیم خیلی راحت رومون پا گذاشت و مارو تنها گذاشت

رفیق من حتی تو اوج قدرت میخندم

شوخی که نیس من سلطان دردم

#دلنوشت

💔 @asheghaneh 💔