خداوندا ...

شبی از شب های زیبایت فرا رسید ..

امروز هم سعی کردم بهتر باشم

اگر بدتر بودم مرا عفو کن و یاریم کن تا فردایی بهتر داشته باشم ...

خدایا به تمام بخشندگی هایت

نگذار امشب کسی با ناراحتی شب خود را به صبح برساند

شب تون سرشار از لطف خدا 🙏