یارو عاشق فرشته میشه، فرشته میگه: ما نمیتونیم باهم ازدواج کنیم...!

طرف میپرسه چرا...!؟

فرشته میگه: آخه من آدم نیستم.!

یارو میگه: توفکر کردی من آدمم😂

💯