#عشق ذات انسان است

همانطور که #تابیدن،

ذاتِ خورشید است...

خورشید نمی‌تابد

تا زمین از او قدردانى کند

نمی‌تابد تا گلها رشد کنند...

شاید

نتیجه ی تابش خورشید

رشدِ گیاه هم باشد

اما خورشید

می‌تابد براى تابیدن ...

تو هم عشق بورز

💓عشق ورزیدن طبیعت توست💓

خورشید باش...

بتاب که تابیدنِ عشق

شگفت انگیز است...

💗💗 @Asheghaneh