اشکال کار مقایسه این است که چه خود را بهتر بدانیم وچه بدتر، در هر دو حالت بازنده ایم.

اگر خود را بدتر بدانیم، که یک بدبختی هستیم که از بقیه کمتریم.

اگر خود را برتر بدانیم، چون مبنای مقایسه داریم، وحشت از اینکه دیگران چگونه به ما حسودی می کنند، چگونه زیر پای ما را خالی می کنند و مایل به فرو کشیدن و فرو آوردن ما هستند.

همه این ها دست به دست هم می دهد و انسان را از پا در می آورد.

💕 @Asheghaneh