تمام رازهایت را 
به الهه شب بگو که امین است 
و سِر نگهدار
و آرامشی عمیق می‌بخشد
شاید سایه ی خداست
دوستی آرام و مامن جانها

شبتون بخیر و در پناه خدای مهربون

♥️♥️ Asheghaneh

تمام رازهایت را

به الهه شب بگو که امین است

و سِر نگهدار

و آرامشی عمیق می‌بخشد

شاید سایه ی خداست

دوستی آرام و مامن جانها

شبتون بخیر و در پناه خدای مهربون

♥♥@Asheghaneh