خدایا

میگن ماه رمضون ماه مهمانی توست.

خدایا ب بزرگی خودت قسم.

تو زمانی ک کسی ب کسی نیست

توزمونی ک هیچ کس

پناه کسی نیس

هیچ کس فکر کسی نیست

تو زمونی که آدمات همیشه

واسه هم درد رنج میارن

تو پناهمون باش تو کنارمون باش 🙏

شبتون بخیر عزیزان✨🌹

❤ @Asheghaneh ❄