📝

نگاه های مکث دار

شیطنت های ریز و درشت

وَ یک آغوشِ پر بوسه!

می بینی

عشق غصه ندارد اگر...

آدمش باشیم!

اصلا

راستش را که بخواهی

تمام دونفره های جهان

شبیه هم اند!

رمان وُ فیلم وُ شعر وُ قصه را هم

رها کن!

مهم حال خودم است وُ خودت

که بی شک نقش اول تمام این دونفره ها هستیم!

❤ @Asheghaneh ❄