😊عادات افراد موفق را بشناسید:

▪️مطالعه‌ی مداوم

◽️ورزش منظم

▪️نشست ‌و برخاست با افراد موفق

◽️دنبال کردن اهداف خود

▪️سحرخیزی

◽️کمک گرفتن از مشاوران مجرب

▪️مثبت‌نگری

◽️همرنگ جماعت نبودن

▪️روزانه ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تفکر و تعمق

◽️کمک کردن به دیگران

💫 @Asheghaneh