الــــهی دریای زندگـــیتون

پر از امواج زیبای ســلامتی

آسمون دلــتون خالی از

ابرای غـــم و ناراحـــتی

و ساحـــل عــــمرتون پـــر

از ماسه های بــــرکت باشه

صبحتون بخیر🌹

@asheghaneh👈