خود را مپسند، دل‌پسندِ همه باش

نقصان بپذیر و سودمندِ همه باش

فارغ ز لباس عافیت باش چو نخل

بر خاک نشین و سربلندِ همه باش

‌‎‌‌‌‎‌‌💫💫