گاهی روزهای تقویمت را 
بشور، پهن کن دم فراموشی
زحمتی ندارد
به همین سادگی،‌ نور خنده خواهد تابید
وَ باور کن آینه
 از همان روز عاشقت خواهد شد
وَ مشاطه ی عقل
نگاهت را بغل خواهد کرد
حالا
زانوی غم را رها ک

گاهی روزهای تقویمت را

بشور، پهن کن دم فراموشی

زحمتی ندارد

به همین سادگی،‌ نور خنده خواهد تابید

وَ باور کن آینه

از همان روز عاشقت خواهد شد

وَ مشاطه ی عقل

نگاهت را بغل خواهد کرد

حالا

زانوی غم را رها کن

بگزار پا بگیرد وُ برود

شوقِ زندگی، جسارت می خواهد

صبحتون بخیروشادی

🍃🌸 @Asheghaneh